Bursa Locurilor de muncă

Fii activ! Fii competitiv!

Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Checea și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, organizează, vineri, 15 Mai 2015, de la ora 10,00, la Căminului Cultural din Comuna Checea, str. Principală, nr.183, ”Bursa locurilor de muncă”, în cadrul proiectului COMPETITIV RURAL – ”Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă” – POSDRU/140/5.2/G/128035.
”BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ” este organizată cu scopul de a crește șansele de integrare pe piața muncii a șomerilor, a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, a persoanelor inactive și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
Grupul țintă este format din 380 de persoane din mediul rural, din comunele Checea, Periam, Satchinez și alte comune din județul Timiș și din Regiunea de Vest.
”COMPETITIV RURAL” este un proiect care se derulează în perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015 și vine în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a persoanelor inactive, a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, șomerilor, angajaților din mediul rural și managerilor din mediul rural.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – ”Investește în oameni”, Axa prioritară.5 Valoarea totală a proiectului este de 2.008.270 lei, din care valoarea contribuției FSE este de.1.691.389,09 lei, valoarea contribuției de la bugetul național este de 276.715,51 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului de grant este de 40.165,40 lei.
Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-guvernamentală și non-profit, care urmărește îmbunătățirea vieții persoanelor dezavantajate, oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în asistența socială, centrate pe nevoile sociale individuale, familiale sau de grup (copii, familii sărace, persoane cu nevoi speciale, persoane în vârstă, bolnavi cronici, bolnavi în fază terminală, tineri, minorități, refugiați, persoane abuzate, victime ale violenței domestice, persoane traficate, persoane aflate în detenție sau aflate în centre de reeducare, etc) .

Contact:
Fundația Serviciilor Sociale Bethany
persoana de contact: Adriana Mărăscu – expert informare-publicitate
Adresa: Calea Dorobanților nr. 4, Timișoara
Tel/fax 0256/499431, mobil 0723.242.534
Unitatea administrativ teritoriala Comuna Checea
persoana de contact: Flavia Popovici – expert campanii
Adresa: Checea,str.Principală nr.184, județul Timiș
Tel: 0256/360 373
Fax 0256/234 862
Mobil:0731003294
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
persoană de contact: Florin Unguraș
Adresa: Bulevardul Republicii nr.21,Timișoara
Tel: 0256/294 231
Fax: 0256/294 434