COMUNICAT DE PRESĂ – Fii activ! Fii competitiv !

Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Checea, derulează în perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015 proiectului ”Competitiv Rural – Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă” și are ca scop motivarea şi mobilizarea persoanelor din mediul rural, în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii.
Până în prezent au primit consiliere și au fost recrutate 590 de persoane: 43 în căutarea unui loc de muncă, 341 persoane inactive, 54 ocupate în agricultura de subzistență,101 șomeri, 36 de angajați și 10 manageri din Checea, Periam, Satchinez și alte comune din județul Timiș și din Regiunea de Vest.
Din totalul persoanelor recrutate 153 au beneficiat de evaluare și orientare profesională, 155 de consiliere profesională, 42 au fost angajate și 224 mediate.
În cadrul proiectului ”Competitiv Rural”, în cele 16 luni de la lansare, s-au derulat cursuri de inițiere în ”Competențe civice și sociale”, ”Tehnologia informației și comunicării (TIC)”, cursuri de ”Limba Engleză”, în urma cărora 35 persoane au fost certificate. Un impact deosebit l-au avut cursurile de specializare în ”Competențe sociale si civice” și ”Limba Engleză” la care au participat 20de manageri și angajați din mediul rural.
Foarte apreciate au fost și cele două cursuri de calificare profesională în meseria de ”lucrător în comerț”, la care s-au înscris 23 de persoane.
Tot în cadrul proiectului, în 15 mai 2015, a avut loc pentru prima dată o „Bursă a locurilor de muncă” în comuna Checea, un real sprijin pentru cele peste 100 de persoane prezente, dar și pentru angajatorii din zonă.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. – „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.Valoarea totală a proiectului este de 2.008.270 lei din care valoarea contribuției FSE este de 1.691.389,09, valoarea contributiei de la bugetul național este de 276.715,51 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului de grant este de 40.165,40 lei.
Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-guvernamentală și non-profit, care urmărește îmbunătățirea vieții persoanelor dezavantajate, oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în asistența socială, centrate pe nevoile sociale individuale, familiale, sau de grup (copii, familii sărace, persoane cu nevoi speciale, persoane în vârstă, bolnavi cronici, bolnavi în fază terminală, tineri, minorități, refugiați, persoane abuzate, victime ale violenței domestice, persoane traficate, persoane aflate în detenție sau aflate în centre de reeducare etc.
Contact:
Fundația Serviciilor Sociale Bethany:
persoana de contact: Adriana Mărăscu – expert informare-publicitate
Adresa: Calea Dorobanților nr. 4, Timișoara
Tel/fax 0256/499431, mobil 0723.242.534
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Checea:
persoana de contact: Flavia Popovici – expert campanii
Adresa: Checea,str.Principală nr.184, județul Timiș
Tel: 0256/360 373
Fax 0256/234 862
Mobil:0731003294