Despre

COMPETITIV-RURAL

 Fii activ! Fii competitiv!

POȚI MAI MULT!

CHECEA PERIAM SATCHINEZ și alte comune din REGIUNEA de VEST

Fundația Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritoriala Checea derulează în perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015  proiectul COMPETITIV RURAL – ”Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă” – POSDRU/140/5.2/G/128035.

     Proiectul vine în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, persoanelor inactive, persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, șomerilor, angajaților din mediul rural și managerilor din mediul rural din Regiunea de Vest.

Grupul țintă este format din 380 de persoane din mediul rural, din comunele Checea, Periam, Satchinez și alte comune din județul Timiș și din Regiunea de Vest.

 Se oferă gratuit:

  • servicii de informare, consiliere și orientare profesională,
  • servicii de mediere/ocupare pe piața muncii,
  • servicii de formare profesională de tip calificare/recalificare,
  • servicii de formare profesională de tip inițiere,
  • cursuri de specializare,
  • consiliere și sprijin pentru a dezvolta o afacere

CURSURI DE INIȚIERE

– competențe sociale-civice

– competențe informatice(TIC)

– competența de a învăța(alfabetizare)

– limba engleză

– antreprenoriat

  CURSURI DE CALIFICARE        

– infirmier

– lucrător în comerț

– lucrător în alimentație

– finisor construcții

– agent securitate

– alte cursuri

 

                               CURSURI DE SPECIALIZARE

– competențe sociale și civice

– limba engleză

                                             EȘTI DIN MEDIUL RURAL?

                                       VREI SĂ-ȚI DESCHIZI O AFACERE ?

O ȘANSĂ PENTRU TINE ! prin COMPETITIV-RURAL  PRIMEȘTI SPRIJIN !

POȚI OPTA  pentru:

I.F. -INTREPRINDERE FAMILIALĂ

I.I. – INTRPRINDERE INDIVIDUALĂ

P.F.A – PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

S.R.L- SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

      Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – ”Investește în oameni”, Axa prioritară.5 Valoarea totală a proiectului este de 2.008.270 lei, din care valoarea contribuției FSE este de.1.691.389,09 lei, valoarea contribuției de la bugetul național este de 276.715,51 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului de grant este de 40.165,40 lei.

      Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-guvernamentală și non-profit care urmărește îmbunătățirea vieții persoanelor dezavantajate, în special a copiilor și a familiilor oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în asistența socială.