Curs Competente Civice si Sociale evaluare de către beneficiari

In cadrul proiectului în perioada 09.01 – 17.02.2015 a avut loc cursul de Competente sociale si civice nivel specializare desfășurat în sediul primăriei Checea, chestionarul a cuprins 14 itemi şi a fost aplicat celor 10 beneficiari ai cursului de Competenţe Sociale şi Civice, nivel Specializare.

Interpretarea răspunsurilor date de cursanţi, duc la următoarele concluzii:
• Cursul este foarte valoros
• Obiectivul principal al cursului a fost atins integral
• Conţinutul cursului a fost bogat, adecvat
• Metodologia cursului a fost impresionantă
• Metodele de formare folosite au fost puternice
• Formatorul a fost bine pregătit
• Materialul de formare a fost util, indispensabil
• Cursul a fost foarte bine organizat, structurat
De asemenea, beneficiarii au insistat asupra realizării acestui curs pe o perioadă mai lungă, cu aprofundarea cunoştinţelor legate de comunicare şi toate implicaţiile acesteia. Cu toţii au fost de părere că este un curs eficient, mai ales prin coeziunea socială pe care o realizează, prin promovarea muncii în echipă şi prin posibilitatea fiecărui participant de a se dezvolta din punct de vedere personal.