”Sustenabilitatea și transferabilitatea în mediul rural”

În 7 iulie 2015, a avut loc, la Timișoara, ”Conferința de sustenabilitate și transferabilitate cu participare locală, regională, interregională și trasnațională”, din cadrul proiectului ”Competitiv Rural”- Măsuri de asigurare a sustenabilitații zonelor rurale și ocupare a forței de muncă, derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Checea și Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Timiș.

La eveniment au participat reprezentanți ai primăriilor Checea, Satchinez, Dumbrăvița, Giarmata, Sinpetru Mare, Pesac, Variaș, Cărpiniș, Periam, Pișchia, din județul Timiș, reprezentanți interregionali din cadrul primăriilor Batar și Salard, din judetul Bihor, Stănesti din judetul Gorj și ai primariei Ilovăț, din județul Mehedinți, dar și reprezentați ai Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Timiș.
La conferință au fost aduse în dezbatere o serie de probleme, cu care se confruntă persoanele în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, dar și aspecte ce țin de motivarea și mobilizarea acestora pe piața muncii.
Experții din proiect și cei prezenți au conturat un profil al persoanei fără un loc de muncă, din mediul rural, în cadrul atelierelor de lucru și au identificat soluții, care ar putea să vină în sprijinul acestor persoane.
Lipsa de educație, pregătirea precară, lipsa mijloacelor de transport, a unei baze materiale, care să le permită formarea profesională, sau dezvoltarea unei mici afaceri, sunt câteva impedimente care împiedică dezvoltatrea comunităților rurale. ”Competitiv Rural” este proiectul care a venit în sprijinul a 380 de persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență, a șomerilor, a angajaților și a managerilor din mediul rural, din Regiunea de Vest, prin consilere, cursuri de formare profesională și mediere în relația cu angajatorii.
Creșterea gradului de ocupare în mediul rural se poate realiza prin parteneriate între ong-uri, instituții ale statului și administrații locale.
Relația de colaborare între Fundația Serviciilor Sociale Bethany și o parte dintre primariile din Regiunea de Vest a dus la o serie de schimbări în percepția colectivă, dar și la o reală îmbunătățire a vieții benefeciarilor din proiect din punct de vedere social, profesional și uman.