COMUNICAT DE PRESĂ – Conferinţa de sustenabilitate şi transferabilitate în scopul motivării şi mobilizării persoanelor din mediul rural.

Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Unitatea Adminitrativ Teritorială Checea, organizează, marţi 7 iulie 2015, de la ora 10,00, la Hotel Boavista, din Timisoara, str. Aleea F.C. Ripensia, nr. 7A, „Conferinţa de sustenabilitate şi transferabilitate în scopul motivării şi mobilizării persoanelor din mediul rural.”

Evenimentul, din cadrul proiectului ”Competitiv Rural- Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă”, are ca scop motivarea şi mobilizarea persoanelor din mediul rural, în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii.
Grupul țintă este format din 380 de persoane din mediul rural, din comunele Checea, Periam, Satchinez și alte comune din județul Timiș și din Regiunea de Vest.
”COMPETITIV RURAL” este un proiect care se derulează în perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015 și vine în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a persoanelor inactive, a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, șomerilor, angajaților din mediul rural și managerilor din mediul rural.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. – „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.Valoarea totală a proiectului este de 2.008.270 lei din care valoarea contribuției FSE este de 1.691.389,09, valoarea contributiei de la bugetul național este de 276.715,51 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului de grant este de 40.165,40 lei.
Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-guvernamentală și non-profit, care urmărește îmbunătățirea vieții persoanelor dezavantajate, oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în asistența socială, centrate pe nevoile sociale individuale, familiale, sau de grup (copii, familii sărace, persoane cu nevoi speciale, persoane în vârstă, bolnavi cronici, bolnavi în fază terminală, tineri, minorități, refugiați, persoane abuzate, victime ale violenței domestice, persoane traficate, persoane aflate în detenție sau aflate în centre de reeducare etc.
Contact:
Fundația Serviciilor Sociale Bethany:
persoana de contact: Adriana Mărăscu – expert informare-publicitate
Adresa: Calea Dorobanților nr. 4, Timișoara
Tel/fax 0256/499431, mobil 0723.242.534
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Checea:
persoana de contact: Flavia Popovici – expert campanii
Adresa: Checea,str.Principală nr.184, județul Timiș
Tel: 0256/360 373
Fax 0256/234 862
Mobil:0731003294