Comunicat de Presa – Rezultate Partiale COMPETITIV RURAL – ”Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă”

COMPETITIV RURAL – ”Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă”
Fii activ! Fii competitiv!

Fundația Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritoriala Checea, anunță rezultate parțiale, în perioada Aprilie 2014 – Decembrie 2014 din cadrul proiectului până în luna decembrie 2014 din cadrul proiectului COMPETITIV RURAL – ”Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă” – POSDRU/140/5.2/G/128035
În perioada Aprilie – Decembrie 2014 în cadrul proiectului au avut loc campanii de informare și recrutare, la care au participat un total de 378 de persoane din mediul rural din care 232 de persoane inactive, 31 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 66 șomeri, 16 angajați din mediul rural și 38 persoane ocupate în agricultura de subzistență.
Din totalul de 378 de persoane informate și recrutate, 117 de persoane au beneficiat de evaluare și orientare profesională, 96 de persoane de consiliere profesională si 15 angajați din mediul rural de consiliere profesionala.
În cadrul proiectului s-au derulat cursuri de inițiere în Competențe civice și sociale, Competența de a învăța, Antreprenoriat, Tehnologia informației și comunicării (TIC) cât și de specializare Limba Engleză în urma cărora 90 persoane au fost certificate.
În cadrul cursurilor de inițiere în antreprenoriat au fost susținute 2 cursuri de inițiere la care au participat 20 de persoane din care 4 persoane și-au deschis o afacere.
De asemenea, în cadrul proiectul se desfășoară și cursuri de calificare profesională în meseria de Lucrător în comerț, meseria de Lucrător finisor în construcții și Infirmiera la care sunt înscriși 63 de persoane. Primul curs de calificare lucrător in comerț s-a finalizat cu 17 persoane certificate respectiv cel de finisor în construcții 19 persoane certificate și cursul de infirmieră se afla în desfășurare.
Din totalul de 378 de persoane 107 au fost mediate in căutarea unui loc de munca, sau susținut sesiuni de job club la care au participat 128 de persoane iar alte 81 de persoane au participat la sesiuni individuale privind tehnici de căutare unui loc de munca, pana in prezent s-au angajat 17 persoane.
Proiectul COMPETITIV RURAL – ”Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă” – POSDRU/140/5.2/G/128035, este un proiect care se derulează în perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015 și vine în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, persoanelor inactive, persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, șomerilor, angajaților din mediul rural și managerilor din mediul rural din Regiunea de Vest.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – ”Investește în oameni”, Axa prioritară.5 Valoarea totală a proiectului este de 2.008.270lei, din care valoarea contribuției FSE este de.1.691.389,09 lei, valoarea contribuției de la bugetul național este de276.715,51, iar contribuția proprie a beneficiarului de grant este de 40.165,40lei
Grupul țintă este format din 380 de persoane din mediul rural, din comunele Checea, Periam, Satchinez și alte comune din județul Timiș și din Regiunea de Vest.
Se oferă gratuit:
• servicii de informare, consiliere și orientare profesională,
• servicii de mediere/ocupare pe piața muncii,
• servicii de formare profesională de tip calificare/recalificare,
• servicii de formare profesională de tip inițiere,
• cursuri de specializare.
Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-guvernamentală și non-profit care urmărește îmbunătățirea vieții persoanelor dezavantajate, în special a copiilor și a familiilor oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în asistența socială.
Contact:
Fundația Serviciilor Sociale Bethany
Persoana de contact: Codruta Darida – Manager Proiect
e-mail: codruta.darida@bethany.ro
Adresa: Calea Dorobanților nr. 4 Timișoara, cod 300298
Tel/fax 0256/499431, mobil 0723.242.534
Unitatea administrativ teritoriala Comuna Checea
Persoana de contact: Flavia Popovici – expert campanii
Adresa: Checea, nr.184, județul Timiș
Tel: 0256/360373
Fax 0256/234862
e-mail: flavia_radea@yahoo.com