Identificarea unui loc de muncă

Se poate face prin:

• apelarea la o agenţie sau oficiu de plasare a forţei de muncă;
• consultarea familiei, prietenilor, foştilor colegi de şcoală şi profesori, rudelor, vecinilor şi cunoştinţelor;
• consultarea cu regularitate a ziarele care publică anunţuri cu oferte de locuri de muncă;
• identificarea altor anunţuri cu oferte de locuri de muncă afişate la intrarea în anumite instituţii;
• realizarea unui anunţ într-o publicaţie specializată;
• participarea la târgurile de job-uri organizate periodic de anumite agenţii de ocupare a forţei de muncă;
• solicitarea unei audienţe la o anumită firmă,
• consultarea site-urilor specializate şi înscrierea într-o bază de date specializată în acest sens.
În vederea desfăşurării cu succes a acestei etape de identificare a unui loc de muncă, cei interesaţi ar trebui să:
• stabilească un orar săptămânal, care să facilitează organizarea activităţilor;
• încerce să obţină informaţii despre natura activităţilor firmei/organizaţiei căreia urmează să se adreseze, despre importanţa acesteia, produsele pe care le oferă etc;
• relaţioneze cu cât mai multe persoane, pentru a mări şansele de a găsi un loc de muncă;
• consulte anunţurile cu oferte de serviciu (rubrica de mică publicitate), site-uri de job-uri (reţeaua Internet), agenţiile de plasare şi recrutare, târgurile de joburi;
• contacteze direct angajatorul (firma, organizaţia);
• redacteze CV-ul şi să-l trimită posibililor angajatori sau să-l înscrie în baze de date specializate.

STRATEGII PENTRU CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA
Există mai multe strategii de căutare a unui loc de muncă :
– căutarea oarbă a locurilor de muncă – situaţie în care se caută anunţuri cu oferte de locuri de muncă în ziare, reviste, anunţuri stradale, internet, relaţii oferite de prieteni, cunoştinţe etc.
– căutarea focalizată – când studentul/absolventul este conştient de propriile aptitudini şi interese; deci caută ceva în funcţie de profesia pentru care este calificat;
– strategia pescuitului care presupune aşteptarea locului de muncă cel mai potrivit.
Pentru absolvenţi, o altă variantă este apelarea şi la Agenţia Municipală/Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă – A.M/J.O.F.M. – sau alte agenţii judeţene/regionale de plasare a forţei de muncă.
De asemenea, Internetul este o resursă foarte bună de cautare a unui loc de muncă, prin site-urile diferitelor companii etc. Nu toate site-urile postează locurile de muncă disponibile sau au formulare de aplicare on-line, dar multe dintre acestea conţin informaţii utile pentru construirea unui CV şi a unei scrisori de intenţie.