Importanţa formării profesionale şi rolul acesteia

Formarea profesională este un punct de sprijin important în dezvoltarea şi evoluţia profesională, mai ales în perspectiva ultimilor ani ai evoluţiei macroeconomice şi sociale. Schimbările tot mai dese obligă la o adaptare rapidă la situaţii profesionale tot mai diverse şi mai provocatoare. Astfel, fiecare persoană activă profesional trebuie să se specializeze cât mai mult şi, acolo unde este posibil, pe mai multe arii din domeniul său de activitate.

Însăşi extinderea ariilor domeniilor de activitate impune o specializare cât mai profundă din partea celor activi profesional, lucru ce se poate realiza prin ceea ce numim formare profesională. Obţinută în urma studiilor obligatorii, de bază sau facultative, aceasta poate fi completată prin cursuri de specializare sau perfecţionare şi de calificare, aceasta din urmă având o durată mai mare, dar permiţând accesul activării în alt domeniu de activitate.
În general, oamenii manifestă deschidere pentru a se forma profesional, având în vedere faptul că, adesea, se pot confrunta cu necesitatea utilizării de noi tehnologii informatice sau de procedură şi acţiune, astfel încât au nevoie să-şi dezvolte noi competenţe. O altă provocare o constituie „up-grade-ul” permanent de informaţie – trebuie să fim în permanenţă în posesia celor mai noi informaţii din domeniul în care activăm. Oamenii sunt conştienţi de aceste limite şi intră în proceesul de formare atunci când este necesar, când au ocazia sau când sunt îndemnaţi – orientaţi spre cursuri de formare.
În afara acestor trebuinţe ce favorizează orientarea spre formarea profesională, se regăsesc reticenţe atât ale oamenilor, cât şi ale organizaţiilor în cadrul cărora activează faţă de disponibilitatea temporală şi de cea financiară, mai ales în perioadele de criză economică şi implicaţiile derivate din aceasta. Oricare dintre cele două disponibilităţi ar prima, este de dorit a privi dincolo de aceste impedimente de moment, şi anume spre beneficiile pe care le poate aduce formarea profesională pe termen lung, şi chiar şi pe termen scurt, în perioada imediat următoare a specializării sau calificării într-un domeniu.
Astăzi, noţiunea de carieră are un sens mai larg, prin aceasta înţelegând traseul parcurs de o persoană prin învăţare şi muncă. Pentru a ne construi o carieră şi apoi pentru a o dezvolta este nevoie să ne formăm numeroase abilităţi şi competenţe. În societatea actuală se pune tot mai mult accent pe învăţarea continuă, văzută ca o formă de dezvoltare şi perfecţionare permanentă, cu atât mai necesară cu cât cariera profesională este însoţită din ce în ce mai mult de fenomene precum reconversii profesionale, reveniri în sistemul de formare profesională, şomaj etc.Angajarea este un moment foarte important din viaţa unei persoane. Obţinerea unui loc de muncă presupune schimbarea stilului de viaţă, a programului zilnic, prioritizarea activităţilor, asumarea responsabilităţii.
Succesul profesional reprezintă obiectivul multora dintre noi. Percepţia succesului profesional al unei persoane în carieră poate fi atât de natură subiectivă, cât şi obiectivă, dacă aceasta evaluează succesul prin statutul câştigat ori prin salariul obţinut.