Documente/materiale/ produse doveditoare

Angajatorii, solicitată unele acte corespunzatore propriilor interese, pentru a verifica daca respectivul candidat la angajare corespunde cu cerinţele postului.

Conform diferitelor dispozitii legale sunt o serie de acte care trebuie obligatoriu depuse la dosarul de angajare.

Acestea sunt:

 1. cartea de identitate;
 2. carnetul de munca, dacă ai mai fost angajat (carnetele de munca sunt retrase din sistem începând cu 30 iunie 2011).
 3. adeverinţa de la angajatorul precedent, care să ateste activitatea desfăşurată la acesta, vechimea în muncă, în meserie sau în specialitate;
 4. curriculum vitae, model european;
 5. diplome de studii scoli profesionale, liceale, postliceale, universitare, postuniversitare, doctorat etc.;
 6. avize, autorizaţii, atestări necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei. Retragerea ulterioară a acestor avize sau atestări de către autoritaţile sau organismele competente va determina încetarea de drept a contractului individual de muncă;
 7. certificatul medical, (absenţa acestuia atrage nulitatea absolută a contractului individual de muncă);
 8. livretul militar sau adeverinta de recrutare;
 9. cazierul judiciar;
 10. nota de lichidare reprezintă un document din care rezultă situaţia debitelor la angajatorul precedent (dacă persoana a mai fost angajată).
 11. fişa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior (fotocopie), respectiv recomandare de la angajatorul precedent. Dacă persoana se încadrează în muncă pentru prima dată, recomandarea se va putea elibera de către unitatea de învăţământ absolvită.

De regulă documentele necesare la angajare vor fi menţionate chiar în anunţul publicitar privind postul.