Comunicat de Presă

Fundația Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritoriala Checea, anunță rezultate parțiale, în perioada Aprilie 2014 – August 2014 din cadrul proiectului până în luna august 2014 din cadrul proiectului COMPETITIV RURAL – ”Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă” – POSDRU/140/5.2/G/128035

În perioada Aprilie – August 2014 în cadrul proiectului au avut loc campanii de informare și recrutare, la care au participat un total de 257 de persoane din mediul rural din care 191 de persoane inactive, 31 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 21 șomeri, 11 angajați din mediul rural și 3 persoane ocupate în agricultura de subzistență.

Din totalul de 257 de persoane informate și recrutate, 76 de persoane au beneficiat de evaluare și orientare profesională și 73 de persoane de consiliere profesională.

În cadrul proiectului s-au derulat cursuri de inițiere în Competențe civice și sociale, Competența de a învăța, Antreprenoriat, Tehnologia informației și comunicării (TIC) cât și de specializare Limba Engleză în urma cărora 60 persoane au fost certificate.

De asemenea, in cadrul proiectul se desfasoara si cursuri de calificare profesională in meseria de Lucrător în comerț și meseria de Lucrător finisor în construcții la care sunt inscrisi 40 de persoane. Primul curs de calificare- lucrator in comert s-a finalizat cu 17 persoane certificate.

Proiectul COMPETITIV RURAL – ”Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă” – POSDRU/140/5.2/G/128035, este un proiect care se derulează în perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015 și vine în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, persoanelor inactive, persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, șomerilor, angajaților din mediul rural și managerilor din mediul rural din Regiunea de Vest.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – ”Investește în oameni”, Axa prioritară.5 Valoarea totală a proiectului este de 2.008.270lei, din care valoarea contribuției FSE este de.1.691.389,09 lei, valoarea contribuției de la bugetul național este de276.715,51, iar contribuția proprie a beneficiarului de grant este de 40.165,40lei Grupul țintă este format din 380 de persoane din mediul rural, din comunele Checea, Periam, Satchinez și alte comune din județul Timiș și din Regiunea de Vest. Se oferă gratuit: • servicii de informare, consiliere și orientare profesională, • servicii de mediere/ocupare pe piața muncii, • servicii de formare profesională de tip calificare/recalificare, • servicii de formare profesională de tip inițiere, • cursuri de specializare. Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-guvernamentală și non-profit care urmărește îmbunătățirea vieții persoanelor dezavantajate, în special a copiilor și a familiilor oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în asistența socială. Contact: Fundația Serviciilor Sociale Bethany Persoana de contact: Codruta Darida – Manager Proiect e-mail: codruta.darida@bethany.ro Adresa: Calea Dorobanților nr. 4 Timișoara, cod 300298 Tel/fax 0256/499431, mobil 0723.242.534 Unitatea administrativ teritoriala Comuna Checea Persoana de contact: Flavia Popovici – expert campanii Adresa: Checea, nr.184, județul Timiș Tel: 0256/360373 Fax 0256/234862 e-mail: flavia_radea@yahoo.com